รถเข็นสินค้า - ฿0.00

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น


ย้อนกลับ

iBSG-V3.5BOX150

รหัสสินค้า: iBSG-V3.5BOX150

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿24,000.00

รายละเอียดแบบย่อ

Wi-Fi Hotspot Gateway


 • ควบคุมการใช้งานอินเตอร์เนต

 • สามารถสร้าง Package ได้ทั้ง prepaid/postpaid 

 • กําหนดความเร็วและปริมาณข้อมูลได้ 

 • เก็บ Log ตาม พรบ.คอมพ์ 2550 

 • สามารถ Block Bit torrent ได้ 

 • สามารถป้องกัน NetCut ได้ 

 • มีระบบรายงานสมบูรณ์แบบ 

 • สามารถ Monitor อุปกรณ์ในระบบได้ 1 

 • สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบได้ 1 

 • สั่งพิมพ์ Account card ได้ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Exclude vat)

หรือ
Hot Promotion
How to Order
 

รายละเอียด

iBSG The Box คือ อุปกรณ์สําหรับการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเครือข่าย ระบบ บิลลิ่งในการคิดค่าบริการในการเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ระบบตรวจสอบสถานะ ของอุปกรณ์ในเครือข่าย และสามารถบันทึกข้อมูลการใช้บริการ ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 iBSG The Box ถกออกแบบมาระบบปฏ ู ิบัติการ CentOS โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา คือ ความมีเสถียรภาพสูงสุด ความถูกต้องใน การกําหนดสิทธิ์ให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการ ความ แม่นยําในการคิดค่าบริการ ระบบตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ในเครือข่าย บันทึกประวัติการใช้งานที่ละเอียดและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และที่สําคัญ คือใช้งานง่ายทั้งผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

 

User Management, Billing and Accounting

 • iBSG The Box สามารถสร้าง Account ได้อย่างไม่จํากัด สามารถจัดการการใช้ งานทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังสามารถกําหนด Package เพื่อ ใช้ในการให้บริการ Hotspot ได้
 • Unlimited Local User Account สามารถสร้าง Package และ User Account ได้อย่างไม่จํากัด โดยระบบจะทําการ random username/ password ให้โดยอัตโนมัติและยังสามารถจัดการ User Database ได้ อย่างง่ายดายด้วย Ajax Web Interface
 • Unlimited and Flexible Service Plan สามารถสร้าง Service Plan ได้ อย่างยืดหยุ่น ในกรณีการใช้ iBSG The Box เพื่อเป็น Gateway สําหรับ Wi-Fi Hotspot ผู้ดูแลระบบสามารถออกแบบการเรียกเก็บเงินเป็นแบบ Prepaid หรือ Postpaid ได้สามารถกําหนดความเร็วของแต่ละ Service Plan ได้ทั้งขา Download และ Upload การบริหาร Bandwidth ที่มีของ ระบบ สามารถกําหนด Byte Quota Transfer หรือจํานวนข้อมูลที่ผู้ใช้งาน สามารถใช้ได้กําหนดระยะเวลาทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้กําหนดวัน หมดอายุได้กําหนด Idle Timeout หรือเวลาที่ระบบจะตัดการเชื่อมต่อ หากไม่มีการใช้งานเกิดขึ้น เพื่อป้องกัน Login ค้าง เป็นต้น
 • Utility for Prepaid Card Selling Front-End มีระบบหน้าร้านที่จะช่วย ให้ผู้ที่ทําหน้าในการขายบัตร prepaid card สามารถระบุได้ว่าขาย card ใบนั้นๆไปแล้ว และให้กับใคร ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนตาม พรบ.คอมพ์ 2550 ด้วย
 • Printing Utility มี Utility สําหรับผู้ดูแลระบบในกรณีที่ต้องการพิมพ์ User Account ออกมา โดยระบบสามารถให้เลือกได้ว่าจะพิมพ์บน iBSG Form สําเร็จรูป หรือพิมพ์บนกระดาษ A4 ธรรมดา โดยผู้ดูแลระบบสามารถ กําหนดได้เองว่าจะให้แสดงข้อมูลอะไรพิเศษ หรือซ่อนข้อมูลใดไว้ใน Account Card

 

Security and Firewall

เมื่อติดตั้ง iBSG The Box ผู้ดูแลระบบก็สามารถมั่นใจได้ว่าระบบเครือข่ายของ ท่านจะสามารถลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีขั้นต้นได้โดย iBSG The Box ได้ถูก พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี

 • DOS Attacking Protection & NETBIOS/ICMP Flooding Protection ป้องกันการโจมตีของ Hacker หรือ Computer Virus ที่จะโจมตีระบบ เครือข่ายของเรา
 • NetCut Protection ป้องกันการโจมตีด้วยโปรแกรม NetCut ซึ่งเป็นการ โจมตีที่ผู้ใช้งาน Wi-Fi Hotspot 
 • Strict MAC Address to Account Pairing ผู้ดูแลระบบสามารถ กําหนดให้เครื่องลูกข่ายสามารถใช้งานได้กับ Account ที่กําหนดเท่านั้นซึ่ง ป้องกันการขโมย username/password และผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน
 • Allow only DHCP leased user ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดให้ผู้ที่ได้รับ IP Address จาก DHCP Server ของ iBSG The Box เท่านั้นถึงจะเข้าสู่ ระบบได้ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจัดการ IP Address

 

Networking

iBSG 3.5 THE BOX สามารถนําไปเพื่อให้บริการได้หลากหลาย ไม่ว่าเครือข่าย อินเตอร์เน็ตจะเป็นแบบใดเช่น Leased Line, ADSL, G.SHDSL, 3G หรือ ผสมผสานกันผ่านอุปกรณ์ Load-Balance iBSG The Box สามารถรองรับ WAN IP Configuration แบบ Fixed IP หรือ DHCP Client และมี PPPoE Dialer สําหรับเครือข่าย ADSL เพื่อลดภาระการทํางานของ ADSL Router ให้ ภาระการทํา Routing ที่ซับซ้อนและมี Session จํานวนมากให้ตกเป็นภาระของ iBSG The Box แทน ซึ่งจะทําให้ระบบมีเสถียรภาพสูงขึ้น iBSG The Box ยังมี คุณสมบัติทางเครือข่ายชั้นสูงอีกหลายตัวเช่น สามารถกําหนด Routing Table ได้เอง สามารถทํา Port Mapping หรือ Virtual Server เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์หลัง iBSG The Box ได้สามารถกําหนด External Proxy Server ได้รองรับการใช้ Dynamic DNS เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง iBSG The Box จากระยะไกล รองรับ DNS Relay และ DNS Proxy นอกจากนั้น iBSG The Box ยงรองร ั ับ การใช้งาน Application พิเศษต่างๆไดอย้ ่างไม่มีปัญหาเช่น VPN และ VoIP (H.323 และ SIP) เป็นต้น

 • Local and Remote Recording สามารถเก็บ session log ให้เป็นไป ตามพรบ.คอมพ์ 2550 ได้โดย log ที่เก็บนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนด ได้ว่าจะเก็บไว้ที่ Hard-Drive ของ iBSG เอง หรือสามารถส่งไปเก็บไว้ยัง เครื่อง Log Server เครื่องอื่นๆผ่านระบบเครือข่ายได้หรือจะเก็บทั้งสอง แหล่งก็ได้
 • What’s iBSG recording? จะเก็บรายละเอียดของทุก Session ที่เกิดขึ้น จากผู้ใช้งานภายในระบบ โดยมีค่าต่างๆที่เก็บไว้ดังนี้ Authentication Log คือประวัติการ login และ logoff ของผู้ใช้งาน โดยจะอ้างอิงวันเวลาจาก NTP Server (Network Time Protocol) ตามที่กฏหมายกําหนด จัดเก็บ UserID, IP Address และ MAC Address รวมไปถึง Source และ Destination ของแต่ละ Packet ที่วิ่งผ่าน iBSG
 • Authentication & Identification จากที่กฏหมายกําหนดให้ผู้ให้บริการเครือข่าย ต้องสามารถระบุตัวตน ของ ผู้ใช้บริการ และต้องบอกให้ได้ว่าใครเรียกข้อมูลจากที่ใด หรือส่งข้อมูลไปที่ ใดนั้น iBSG สามารถทําตามที่กฏหมายกําหนดได้โดยหลังจากที่เกิดข้อ พิพาทขึ้น ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดู log file มาและนํา UserID, MAC Address และ IP Address มาเทียบกับระบบ User Account ใน iBSG ก็ จะสามารถระบุตัวตนของผู้กระทําความผิดได้

 

System Administration

การเข้าจัดการ iBSG นั้นสามารถทําได้อย่างง่ายดายโดยผ่านหน้า Web Browser โดยผู้ดูแลสามารถสั่งการได้จากระยะไกล

 • Customizable Login and Logout Portal Page หน้าแรกที่ผู้ใช้งาน จะพบและทําการ Login ก่อนเข้าสู่เครอขื ่าย iBSG สามารถแก้ไขให้ เหมาะสมกับสถานที่ของท่านได้เช่นเปลี่ยน Logo ข้อความต้อนรับ เงื่อนไขการให้บริการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือข้อความประกาศอื่นๆ โดย สามารถเปลี่ยนได้ผ่าน Template ของ iBSG เองอย่างง่ายดาย หรือระบบ ที่ต้องการเปลี่ยนหน้า HTML เองทั้งหมดเพื่อให้ได้ layout ตามความ ต้องการก็สามารถทําได้โดยการ upload HTML File ของเก่าเข้าไปใน iBSG เท่านั้น
 • NTP time synchronization (comply I.C.T. Law 2007) เวลาใน การบันทึกค่าต่างๆทั้งหมดลงบน iBSG นั้น จะทําการ Synchronize กับ Time Server ที่กฏหมายกําหนด
 • System Configuration Backup and Restore ผู้ดูแลระบบสามารถ สํารองค่า Configuration ต่างๆไวได้ ้และสามารถ Upload กลับเข้าไปใช้ อีกครั้ง หากจําเป็นต้องมีการติดตั้ง iBSG ใหม่
 • User Database Backup and Restore ผู้ดูแลระบบสามารถสํารอง User Database ทั้งหมดไว้ได้และสามารถ Upload กลับเข้าไปใช้ได้อีก ครั้ง เมื่อถึงเวลาที่จําเป็น

 

Monitoring, Configuring and Reporting

iBSG ได้จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบสถานะของเครือข่ายรวมถึงระบบ การรายงานประวัติการใช้งานและประวัติของสถานะของเครือข่ายไว้อย่าง พร้อมสรรพ

 • AP and Device Monitoring ผู้ดูแลระบบสามารถใส่ค่า IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Monitor ซึ่งสามารถ Monitor อุปกรณ์เครือข่ายได้ ทุกชนิด โดยค่าพื้นฐานจะสามารถดูได้ว่าอุปกรณ์มีสถานะปัจจุบันเป็น อย่างไร Up หรือ Down และสามารถดูค่า Lantency ไปจาก iBSG ไปยัง อุปกรณ์นั้นๆ
 • Configuring Device ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปปรับแตงอ่ ุปกรณ์เช่น Maintenance, Channel/Frequency, Transmit Power, SSID (กรุณา ตรวจสอบรุ่นที่รองรับ)  Online User Status มีรายงานบอกให้ผู้ดูแลระบบทราบว่าในขณะนั้นๆมี ใครบ้าง จํานวนเท่าไหร่ รวมไปถึงรายละเอียดของแต่ละ user ว่าเริ่มใช้งาน เมื่อใด รับส่งข้อมูลไปเท่าไหร่ IP Address และ MAC Address อะไร นอกจากนั้น หากผู้ดูแลระบบเห็นว่าผู้ใช้งานใด กําลังสร้างปัญหาให้กับ ระบบ ก็สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ทันที (Force Logoff on-the-fly)
 • User Traffic History มีรายงานที่สามารถให้ผู้ดูแลระบบสามารถดู ประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละ account ทุก session ได้โดยละเอียด ในรายงานจะบอกถึง เวลาเริ่มและตัด session, IP Address ที่ได้รับ, MAC Address ของเครื่องที่เข้ามาใช้งาน, ชื่อเครื่อง หรือ Host Name, สาเหตุ ของการ logoff ว่ากด logoff เอง หรือหมดเวลาที่ตั้งไว้หรือ เกิดจาก idle timeout, ระยะเวลาการใช้งาน และจํานวน Byte Transfer ซึ่งรายงานนี้ ผู้ให้บริการสามารถนําไปยืนยันกับผู้ใช้งานได้หากเกิดข้อสงสยในการ ั ให้บริการ  Diagnostic Tools มีเครื่องมือที่สามารถให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ ปัญหาเบื้องต้นได้เชน่ ARP Table, DHCP Leased, Ping และ Trace route ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถเรียกใช้ได้จากระยะไกล เพื่อตรวจสอบ ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • Graphical System Performance History Logging มีกราฟแสดงถึง ประวัติการทํางานของเครื่อง server ที่ติดตั้ง iBSG ได้อย่างละเอียด เช่นค่า CPU Load, System Load, RAM Usage เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่าน วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้รวมไปถึงเปนข็ ้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา upgrade เครื่อง Server รวมไปถึงกราฟแสดงการใช้งานวงจร internet ซึ่งจะ ใช้ในการพิจารณา Upgrade ความเร็วที่ใช้ในการให้บริการได้เช่นกัน
 • Billing Report มีรายงานทางด้านการเงินที่จะแสดงให้ผู้ให้บริการทราบว่า มีรายได้เกิดขึ้นเท่าไหร่จากการให้บริการ รวมไปถึงสรุปว่า Account Prepaid ที่ทําการสร้างขึ้นมานั้น มีสถานะอย่างไรบ้าง อย่างละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Frequency Band ไม่ใช่
Data Rates ไม่ใช่
Lan ไม่ใช่
Antenna ไม่ใช่
Operation Modes ไม่ใช่
RF Output Power ไม่ใช่
PoE Support -
Temperature Range ไม่ใช่
Dimensions ไม่ใช่
Weight (g) ไม่ใช่
Power Supply ไม่ใช่
IP Standard ไม่ใช่
Package Content ไม่ใช่

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

You're reviewing: iBSG-V3.5BOX150

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.