รถเข็นสินค้า - ฿0.00

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็นการรับประกันสินค้า

Service and Warranty Policy (นโยบายให้บริการและรับประกันสินค้า)

 • การให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมชุดซอฟท์แวร์ใหม่ล่าสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไปอัพเกรดอุปกรณ์ของตนเองได้เสมอ
 • เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้าทันที กรณีที่ซื้อสินค้าไปภายใน 7 วัน
 • เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้าภายใน 7 วัน กรณีที่ซื้อสินค้าไปภายใน 6 เดือน
 • แจ้งผลการตรวจสอบอุปกรณ์ และรายละเอียดการซ่อมสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์หรือE-Mailเป็นระยะ
 • สามารถส่งซ่อมอุปกรณ์ได้ที่สาขา NVK ทั่วประเทศ และศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
   

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า (Download ฟอร์มเคลมสินค้า)

 • การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า ยกเว้นในกรณีที่มีการ ทดสอบสินค้า เริ่มนับจาก void warranty จากทางบริษัทฯ
 • ถ้าสินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 1 ปีแรก ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ หากสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้น
 • บริษัทฯยินดีรับประกันการชำรุด อันเกิดความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด , การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง หรือการนำอุปกรณ์ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร โดยใส่ Housing ที่ไม่มีมาตรฐาน
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากปัญหาของแหล่งจ่ายไฟของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของ
 • สินค้า เช่น แรงดันไฟสูงหรือต่ำเกินไป , การใช้แหล่งจ่ายไฟ ,หรือในกรณีที่ไม่มีเครื่องสำรองไฟ และเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
 • การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก
  • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
  • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,
  • ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
  • Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
  • Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
  • สินค้าต้องได้รับการตรวจซ่อมจากศูนย์เท่านั้น
 • การรับประกันจะสิ้นสุดทันที เมื่อลูกค้าดัดแปลง หรืออัพเกรด Firmware Version ที่มิใช่ Firmware ที่ออกจากโรงงานผู้ผลิตสินค้า

 

ระยะเวลารับประกันสินค้าตามผลิตภัณฑ์

Product

Waranty

EnGenius-USB Adapter/Dongle

3 Years

ESR Cloud for HOME and Gigabit Home Switch

3 Years

EnGenius POE Switch

3 Years

EnGenius-Professional WLAN Indoor AP

1 Year

EnGenius-Professional WLAN Outdoor AP

1 Year

EnGenius-Professional Wireless-N Outdoor AP

1 Year

EnGenius-M-Series:Professional WLAN AP with MESH and Management Software(Project-Based sell only)

1 Year

EnGenius-Professional Outdoor Dual-Radio WLAN AP with IP-65 to IP-68 Housing

1 Year

Accessories

3 Month

Antenna 2.4GHz

3 Month

Antenna 5GHz

3 Month

Low loss cable

3 Month

iBSG V.3.0

1 Year